Turime sukaupę daug veiklos rizikos vertinimo ir tinkamos draudimo apsaugos parinkimo patirties. Taip padedame Jums apsisaugoti nuo turto praradimo, nuostolių įvykus nelaimingam atsitikimui ar trečiųjų asmenų pretenzijų.  

Glaudžiai bendradarbiaudami su Jumis „Rizikos cesijos“ specialistai:  

 • aiškinasi ir analizuoja Jūsų verslo riziką; 
 • išryškina silpniausias technologinių procesų grandis, išskiria draudimo rizikos prioritetus; 
 • parengia draudimo programos projektą, parenka Jūsų poreikius atitinkančius draudimo produktus; 
 • atlieka rinkos apžvalgą, apimančią konkrečius draudimo bendrovių pasiūlymus Jūsų draudimo programai nuo sąlygų iki kainų; 
 • išsamiai supažindina su draudimo sutarčių sąlygomis, paaiškina draudimo taisykles ir parenka reikiamas papildomas sąlygas; 
 • rengia dokumentus draudimo paslaugų įsigijimo konkursams (rizikų sąrašą ir sąlygas pagal individualius Jūsų verslo poreikius); 
 • esant poreikiui, analizuoja Jūsų turimą draudimo paslaugų portfelį, siūlo rinkoje ir iš „Rizikos cesijos“ patirties gimstančias naujoves, rekomenduoja atsisakyti draudimo nuo perteklinių rizikų, didinančių draudimo įmoką. 

„Rizikos cesija“ dirba Jums – atraskite naudą, kurią vertina mūsų klientai. 

Mūsų vertybės įpareigoja mus elgtis sąžiningai ir atsakingai. Tik taip dirbdami galime įvertinti, parinkti ir teikti Jums aukštos kokybės paslaugas už optimalią ar norimą kainą.   

Išanalizavę visų rinkoje esančių draudimo bendrovių pasiūlymus, „Rizikos cesijos“ specialistai:   

• konsultuoja dėl draudimo bendrovės ar draudimo produkto pasirinkimo;  

• padeda suvokti pasiūlymų stiprybes ir silpnybes, privalumus ir trūkumus;  

• kalba aiškiai ir skaidriai – jokių paslėptų sąlygų ar žvaigždučių; 

• padeda taupyti laiką, pinigus ir komunikacines sąnaudas, siūlydami kompleksinius ir laiko atžvilgiu ekonomiškai išdėstytus variantus; 

• gerbia Jūsų laiką, saugo konfidencialią įmonės ir verslo informaciją. 

„Rizikos cesija“ dirba Jums – atraskite vertę, kuria džiaugiasi mūsų klientai.

Jei Lietuvos draudimo bendrovės negali ar nenori pasiūlyti Jums tinkamų draudimo produktų, turime visas galimybes būti inovatyvūs ir savo klientams siūlyti tokius draudimo produktus ir sprendimus, kurie maksimaliai atitiktų jų poreikius, norus ir galimybes. Mūsų bendrovė yra Lietuvos draudimo verslo rinkos dalyvių sąraše registruotas perdraudimo tarpininkas, todėl gali padėti surasti perdraudikus ar perduoti Jūsų rizikas kitose tarptautinėse rinkose veikiančioms draudimo bendrovėms. 

Susidūrę su nestandartiniais atvejais „Rizikos cesijos“ specialistai:  

 • analizuoja visas draudimo alternatyvas vidaus ir tarptautinėse rinkose;  
 • teikia Jums tarptautinių draudimo bendrovių pasiūlymus, atsižvelgdami į kokybę, kainą ir draudimo apsaugos lygį; 
 • palaiko ryšį su užsienio partneriais, konsultuoja visais su perdraudimu susijusiais klausimais;  
 • aktyviai sprendžia problemas, nepalieka Jūsų nelaimėje įvykus draudžiamajam įvykiui;  
 • tarpininkauja visais klausimais, kol išmokama draudimo kompensacija. 

„Rizikos cesija“ auga kartu su Jumis – atraskite galimybę, kurią žadame savo klientams. 

Mes žinome, kad pasitikėjimas geriausiai patikrinamas įvykus draudžiamajam įvykiui. Savo klientams, susidūrusiems su draudžiamaisiais įvykiais, teikiame realią pagalbą, kad jie patirtų kuo mažiau nuostolių. 

Sudarydami sutartį galite būti tikri, kad „Rizikos cesijos“ specialistai padės visais atvejais:  

 • atstovaus Jūsų interesams įvykus draudžiamajam įvykiui; 
 • patars, kaip elgtis sudėtingose avarijų, incidentų, katastrofų, nelaimingų atsitikimų, vagysčių ir kitose situacijose; 
 • paaiškins ir nurodys, kokius dokumentus, kokiu būdu ir iš kokių institucijų reikia gauti norint sureguliuoti žalą draudimo bendrovėse; 
 • prižiūrės žalos reguliavimo procesą; 
 • prireikus pasirūpins, kad nukentėjęs turtas ar transporto priemonės būtų apžiūrėtos kvalifikuotų ekspertų, nepriklausomų vertintojų ar servisų darbuotojų; 
 • asistuos nukentėjusiam draudėjui ir tuo atveju, jei jis apsidraudė savarankiškai.  

„Rizikos cesija“ sprendžia Jūsų problemas – atraskite kokybę, kuria pasitiki mūsų klientai.