Vartotojų ginčai su draudiku

Net ir skaidrioje, patikimoje draudimo rinkoje kyla įvairių niuansų visuose sutarties sudarymo ir galiojimo etapuose. Ilgametė mūsų patirtis ir aiškus ginčų reguliavimo mechanizmas leidžia ginčytinas situacijas spręsti geranoriškai, tarpusavio sutarimu. Jei draudiko ir draudėjo nuomonė išsiskirtų, mes esame Jūsų partneriai, kad galėtumėte jaustis saugiai, patikimai ir neliktumėte vieni.  

Ginčuose su draudimo bendrove „Rizikos cesijos“ specialistai: 

  • vertina ginčo pagrįstumą, rizikas, laiko ir finansinius išteklius, kurių gali prireikti ginčui išspręsti; 
  • prireikus teikia profesionalias teisininkų konsultacijas; 
  • rengia skundus ir raštus draudimo bendrovei ar priežiūros institucijomis dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo; 
  • aktyviai komunikuoja su draudimo bendrove ar priežiūros institucijomis.  

„Rizikos cesija“ veikia Jūsų labui – atraskite partnerystę, kuria didžiuojasi mūsų klientai.