Informacija vartotojui

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

UADBB Rizikos Cesija siekiant įvertinti Jūsų draudimo poreikius ir pateikti Jums aktualų draudimo pasiūlymą, taip pat siekiant tarpininkauti Jums sudarant draudimo sutartį, draudimo sutarties administravimo tikslu, taip pat siekiant pateikti Jums aktualų pasiūlymą dėl Mūsų teikiamų paslaugų, bei užtikrinti savo teisėtus interesus ir vystyti savo teikiamas paslaugas tvarkys Jūsų asmens duomenis: 

  • identifikacinius ir kontaktinius duomenis; 
  • draudimo poliso ir draudimo sutartyje esančius asmens duomenis; 
  • finansinius su draudimo sutarties vykdymu susijusius asmens duomenis; 
  • Mūsų suformuotos ataskaitos draudikams duomenis; 
  • draudžiamo objekto identifikacinius duomenis. 
Daugiau apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis rasite:
Pranešimas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą


VARTOTOJŲ GINČAI SU DRAUDIKU  

 

Net ir skaidrioje, patikimoje draudimo rinkoje kyla įvairių niuansų visuose sutarties sudarymo ir galiojimo etapuose. Ilgametė mūsų patirtis ir aiškus ginčų reguliavimo mechanizmas leidžia ginčytinas situacijas spręsti geranoriškai, tarpusavio sutarimu. Jei draudiko ir draudėjo nuomonė išsiskirtų, mes esame Jūsų partneriai, kad galėtumėte jaustis saugiai, patikimai ir neliktumėte vieni.  

Ginčuose su draudimo bendrove „Rizikos cesijos“ specialistai: 

  • vertina ginčo pagrįstumą, rizikas, laiko ir finansinius išteklius, kurių gali prireikti ginčui išspręsti; 
  • prireikus teikia profesionalias teisininkų konsultacijas; 
  • rengia skundus ir raštus draudimo bendrovei ar priežiūros institucijomis dėl prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo; 
  • aktyviai komunikuoja su draudimo bendrove ar priežiūros institucijomis.  

„Rizikos cesija“ veikia Jūsų labui – atraskite partnerystę, kuria didžiuojasi mūsų klientai.